Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

4 OSÓB ZAREJESTROWANYCH W TEJ GRUPIE
 • Informacje ogólne
 • Informacje dodatkowe
 • Dyskusja
 • Dokumenty
 • Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  Al. Jana Pawła II 27

  00-867 Warszawa

   

  Informacje ogólne

  Towarzystwo Ubezpieczeniowe istniejące na polskim rynku od 1994r. Od kilku lat oferowało swoim klientom grupowe ubezpieczenia na życie
  z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,     w którym opłata likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z rachunku podstawowego wynosi do 100% zgromadzonych środków. Istotne jest to, że żaden z zapisów umowy nie definiuje pojęcia opłaty likwidacyjnej. Konstrukcja umowy sprawiła, że konsument przy rezygnacji z polisy nie jest w stanie stwierdzić, czym tak naprawdę jest opłata likwidacyjna, w jaki sposób kształtowana jest jej wysokość oraz czy jest ona adekwatna do rzeczywistych kosztów poniesionych przez TU związanych z wygaśnięciem polisy. Z tego tytułu można ubiegać się o zwrot wpłaconych składek lub zmian treści umowy.

   

  Przedmiot pozwu

  Polisa wygasła: Zwrot składek wpłaconych na polisę.

   

  Profil działania

  Ubezpieczenia na życie (z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).